środa, 5 września 2012

7 września 2012 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla Hubala w Polkowicach na piknik osiedlowy !!!

Termin: 07 września 2012 r., godz. 15.00-18.30 

Miejsce:  Obiekty sportowe przy Gimnazjum nr 2 ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice

Piknik Osiedlowy w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Dogonić dzisiaj" organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach przy współpracy PCUZ ZOZ S. A., Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie", Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S. A.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla Hubala w Polkowicach!!!

Plan imprezy:

15.00 Oficjalne rozpoczęcie. 

15.00- 18.30 Piknik rodzinny, mający formę gry terenowej. Każdy może wziąć w niej udział i zdobyć punkty wymieniane na słodycze.

15.00 - 18.30 Obozowisko rycerzy - zaprezentowana zostanie walka rycerska, uczniowie będzie można zdobyć tajniki wytwarzania dawnych ozdób z filcu, nauczyć się rzucać podkową;

14.00 - 16.00 będą gościć u nas żołnierze z jednostki wojskowej w Głogowie i zaprezentują mniejszy sprzęt wojskowy, będą również zadawać pytania dotyczące życia mjr Hubala (115 rocznica urodzin)

15.00 - 18.30 Małpi gaj - uczestnicy będą mogli spróbować sprawdzić się na polu zawodowego żołnierza, konkurencje i ćwiczenia dostosowane do wieku

15.00 - 18.30 Komenda Policji w Polkowicach przyjedzie z drobnym sprzętem policyjnym, uczestnicy będą mogli zapoznać się z tym sprzętem oraz sprawdzić się z wiedzy o ruchu drogowym

15.00 - 18.30 Straż Miejska przekaże wiedzę o ruchu pieszych

Pokaz motorów Harley Davidson, choperów itp. 

Dla znudzonych kącik zabaw dla dzieci,

Poczęstunek - ok. 16.30

poniedziałek, 20 lutego 2012

Projekt Dogonić Dzisiaj trwa...

Rozwijanie wyobraźni, możliwość wyrażania ekspresji twórczej, poczucie samorealizacji, kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności  za stanowisko pracy i wykonywaną czynność, które są wykorzystywane w celach użytkowych na potrzeby własne i zawodowe. To tylko niektóre z atutów jakie posiadają mieszkanki Osiedla Hubala w ramach zajęć ceramicznych prowadzonych przy Stowarzyszeniu Charytatywnym ,,Żyć Godnie” w Polkowicach – mówi Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edyta Pędzisz. Projekt pod nazwą ,,Dogonić dzisiaj” jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu rewitalizację osób zamieszkałych na polkowickim Osiedlu Hubala. Podczas zajęć ceramicznych beneficjentki w pracy zespołowej oraz indywidualnej wykonują m.in. z gliny i przy użyciu szkliw fantastyczne kompozycje, przedmioty użytkowe, oraz tworzą dzieła, którym nie oparłoby się wiele galerii. Szczegóły dotyczące udziału w projekcie można uzyskać pod numerem telefonu: 76 746 08 72.



poniedziałek, 16 stycznia 2012

Przekaż nam 1 %

Skupiamy wokół siebie osoby niepełnosprawne z terenu powiatu polkowickiego... 

Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć Godnie" w 2007 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W swoich działaniach dążymy do integracji ze środowiskiem. Prowadzimy różne formy aktywizacji życia osób niepełnosprawnych m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej w Polkowicach, który zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie - aktualnie rehabilitowanych jest 30 uczestników. 

Możesz pomóc... 

...przekazując nam 1% swojego podatku należnego fiskusowi. W ten sposób będziesz wspierał osoby niepełnosprawne. Podając jako cel szczegółowy 1% nazwę "Warsztat Tearapii Zajęciowej" w swoim zeznaniu - będziesz wspierał bezpośrednio uczestników WTZ. (wtz.polkowice.pl)


wtorek, 25 października 2011

Start programu "Dogonić dzisiaj"

Rusza program rewitalizacji społecznej "Dogonić dzisiaj" (start 26 październik 2011). Projekt jest skierowany do mieszkańców osiedla Hubala w Polkowicach. 



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego